İhale No Título y descripción İhale Tarihi Kalan Gün
3598/1-1 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
 • Giresun İl Özel İdaresinden: Sıra No İli/İlçesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Tahmini Bedel (¨) Geçici Teminatı (¨) İhale Tarihi İhale Saati Açıklama 1 İ...
4.5.2018 10:00

13 Día (s)

3595/1-1 TAŞINMAZ SATILACAKTIR
 • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu ...
3.5.2018 16:00

12 Día (s)

3180/1-1 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR
 • Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 1 - İhale Konusu İşler: 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanun...
3.5.2018 10:00

12 Día (s)

3494/1-1 SONDAJ MAKİNASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüSatınalmaDaire Başkanlığından: İşin Adı:SONDAJ MAKİNASI YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsam...
9.5.2018 15:00

18 Día (s)

3615/1-1 KÜÇÜKAYMANAS MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
 • Meram Belediyesinden: 1 - İHALE KONUSU Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz; İhale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme, teknik ş...
2.5.2018 12:00

11 Día (s)

3508/1-1 MERKEZ İLÇESİ, KUZEYKENT MAHALLESİ, KURUÇAY MEVKİİNDE KASTAMONU - İNEBOLU YOLU ÜZERİNDEKİ 2366 ADA 80 PARSELDE KAYITLI BULUNAN 2.700,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR
 • Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından: 1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlıKuzeykentMahallesi Kuruçay Mevkiinde İnebolu - Kas...
8.5.2018 11:00

17 Día (s)

3509/1-1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
 • Melikgazi Belediye Başkanlığından: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K. Karabekir Mahallesinde geçici 9. adada 1 blok olmak üzere: Kayseri ili Melikgazi ...
8.5.2018 14:30

17 Día (s)

3589/1-1 HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
 • TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 2 (iki) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aş...
8.5.2018 14:00

17 Día (s)

3597/1-1 KALMAR (VOLVO MOTOR) MARKA DOLU KONTEYNER MOBİL VİNCİ MUHTELİF DİZEL MOTOR YEDEK PARÇA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR
 • Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden: İhale Kayıt No...
3.5.2018 14:00

12 Día (s)

3514/1-1 MOTOR MUHTELİF SUPAPLARI SATIN ALINACAKTIR
 • TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt Numarası:2018/183330 1 - İdarenin a) Adre...
8.5.2018 14:00

17 Día (s)

3507/1-1 BETON TRAVERSLERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ VE İNDİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
 • TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA İhale Kayıt No&nbs...
15.5.2018 14:00

24 Día (s)

3630/1-1 TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
 • T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, aşağı...
24.5.2018 17:00

33 Día (s)

3632/1-1 IC (İYON KROMATOGRAFİ) CIHAZI SATIN ALINACAKTIR
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 1 Adet IC (İyonKromatografi) Cihazı Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı ResmiGazete’deyayımlanarak y...
8.5.2018 10:30

17 Día (s)

3618/1-1 ÇEŞMELİ - ERDEMLİ - SİLİFKE - TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: İhale Konusu İhale Dosyası Satış Bedeli (KDVDahil) Geçici Teminat Tuta...
14.8.2018 10:30

115 Día (s)

3624/1-1 AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN DÖKME LİKİT PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR
 • TürkKızılayıMineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 1 - TürkKızılayıMineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı...
17.5.2018 14:30

26 Día (s)

3625/1-1 YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YUKARINOHUTLU 2. MINTIKA MAHALLESİNDE KAN BAĞIŞ MERKEZİ YAPIMI İÇİN PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
 • TürkKızılayıGenel Müdürlüğünden: 1 - Yozgat İli, Merkez İlçesi,Yukarınohutlu2. Mıntıka Mahallesi, 1988 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ~3.000...
18.5.2018 11:00

27 Día (s)

3621/1-1 TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR
 • Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1 -Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz Şeker alımı ...
3.5.2018 14:00

12 Día (s)

3620/1-1 SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR
 • Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 ÇuvalSimitlikUn alımı kapalı zarf ile t...
8.5.2018 14:00

17 Día (s)

3191/1-1 60 MİLYON ADET 25X40 MM HOLOGRAM SATIN ALINACAKTIR
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE 1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı, 60 Milyon Adet 25x40 mm HologramSatınalmave İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu madde...
8.5.2018 14:00

17 Día (s)

3289/1-1 RFID ETİKET (TAG) SATIN ALINACAKTIR
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE 1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 410.000 adet RFID Etiket (TAG) %20 artar - azalıropsiyonluolarakSatınalmave İ...
4.5.2018 14:00

13 Día (s)

Página:

Bysharing De Licitación De La Página De Búsqueda

Bysharing De Licitación De La Página De Búsqueda

Diaria y actualizada de sus anuncios de licitación publicados en el boletín oficial El módulo compartido por bySharing.com es la oferta del módulo. Bysharing firma miembro daily mail. Número del concurso, la fecha de la licitación, el título de la licitación, Si la descripción detallada se encuentra publicado en la gaceta oficial, todos los resultados de la licitación BySharing es compartida en la exportación de los portales. Industriales, fabricantes, fabricantes y empresas contratantes son capaces de puede ser seguido por bysharing.com. Estado de la licitación es compartida En modular, compra, adquisición, la empresa, contratación de servicios, de madera y de sector de la madera, sector de la construcción, sector de la maquinaria, del sector de los textiles, frutas y verduras frescas, sector de la alimentación, sector médico, muebles de sector sector del automóvil, piezas de repuesto y sub-sector de la industria, y de mecanizado cnc sector sectores tales como diarios cientos de ofertas se anuncian. Su empresa es adecuado para usted bysharing.com puede seguir la licitación del módulo.