İhaleler

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

1 -Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Y...

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Fabrikamız 2017/2018 Pancar Alım Kampanyası Dönemi Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmeti ve r...